Berit Reiss-Andersen

Foto: Janne Møller-Hansen

Foto: Janne Møller-Hansen


Berit Reiss-Andersen
, født 1954, er en norsk advokat og forfatter.

Hun ble utdannet cand. jur. i 1981 og har vært saksbehandler i Utlendingsdirektoratet, politifullmektig ved Oslo politikammer og konsulent i Justisdepartementet.

Hun er advokat med møterett for Høyesterett, fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, tidligere statssekretær i Justisdepartementet. Hun var leder for Den Norske Advokatforening fra 2008 til 2012. I 2011 ble hun valgt av Stortinget som medlem av Den Norske Nobelkomité 2012-2017.

Sammen med Anne Holt har hun gitt ut to kriminalromaner:
1997 – Løvens gap
2000 – Uten ekko