Men papirboken var ikke død…

Aftenposten publiserte i går fem grunner til at e-bøkene ikke er i ferd med å utkonkurrere fysiske bøker, og dette er grunnene de peker på:

1. Salget av lesebrett stagnerer
Amazon går ikke ut med omsetningstall for Kindle, men tidlig i januar meldte Waterstone (UKs største bokhandlerkjede) at salget av Kindle i deres butikker har kollapset.
De samme tendensene ser man i USA.

2. Veksten i salget av e-bøker er blitt svakere
Veksten i e-boksalget i 2014 var svakere enn på lenge.
Etter en kraftig økning i USA i perioden 2008 til 2011, viser tall fra den Amerikanske Forleggerforeningen at salgsutviklingen i USA får tregere enn først forventet.
I Norge økte omsetningen av e-bøker med 70 prosent fra 2012 til 2013, men utgjør fortsatt en forsvinnende liten del av bokmarkedet. For hver krone som ble brukt på e-bøker i Norge i 2013, ble det brukt 288 kroner på papirbøker.

3. Salget av fysiske bøker øker
Parallelt med at salget av lesebrett faller, har salget av fysiske bøker økt.
Britene brukte i 2013 26 milliarder kroner på papirbøker, mot 3,5 milliarder kroner på e-bøker.

4. Svært få leser bare e-bøker
Bare 2 prosent av den norske befolkningen leste en e-bok i løpet av en gjennomsnittsdag i 2013. Til sammenligning leste 25 prosent en papirbok.
Kun 4 prosent oppgir at de leste bare e-bøker.

5. Nesten ingen tror de kommer til å lese bare e-bøker
Bare to prosent av den norske befolkningen tror at de kun vil lese e-bøker de kommende tre årene. 53 prosent mener at de bare vil lese papirbøker i samme periode.
Dette begrunnes med at de foretrekker papir, de vil holde i boken, de liker ikke å lese på skjerm, de synes ikke e-bøker virker attraktivt, de oppfatter seg ikke tilstrekkelig tekniske, eller de mangler noe å lese på.

Dette er likevel sannheter med modifikasjoner, The Guardian peker på at bokhandlerkjeden Waterstone antagelig ikke er det mest naturlige stedet å gå hvis man skal skaffe seg et lesebrett. Behovet for lesebrett har samtidig blitt mindre i takt med at mobilskjermene er blitt større.
1 million nye brukere registerer seg på Apples iBooks hver uke, argumenterer avisen.

I Norge øker salget av e-bøker, men sakte. Salget av e-bøker utgjør nå 1,4 prosent av den samlede bokomsetningen i Norge.

(I tillegg til hovedkilden Aftenposten, er denne artikkelen også basert på informasjon fra Forleggerforeningen, Bokhandlerforeningen, The Telegraph, Financial Times, Publishers Weekley, Norsk mediebaromenter (SSB), «Ja takk, begge deler. En studie av befolkningens holdninger til e-bøker (Anne Schiøtz), Mintel, Pew Research Center, The Guardian, The Bookseller og Klassekampen.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *